ارتباط با من

A thermodynamically-consistent microplane model for shape memory alloys
In microplane theory, it is assumed that a macroscopic stress tensor is projected to the microplane stresses. It is also assumed that 1D constitutive laws are defined for associated stress and strain components on all microplanes passing through a material point. The macroscopic strain tensor is obtained by strain integration on microplanes of all orientations at a point by using a homogenization process. Traditionally, microplane formulation has been based on the Volumetric–Deviatoric–Tangential split and macroscopic strain tensor was derived using the principle of complementary virtual work. It has been shown that this formulation could violate the second law of thermodynamics in some loading conditions. The present paper focuses on modeling of shape memory alloys using microplane formulation in a thermodynamically-consistent framework. To this end,
Mehrabi, M. Kadkhodaie, M. Elahinia, “A thermodynamically-consistent microplane model for shape memory alloys”, International Journal of Solids and Structures, 51(14), 2666-2675.
نویسنده :  Mehrabi, M. Kadkhodaie, M. Elahinia    |    فایل PDF :   A thermodynamically-consistent microplane model for shape memory alloys    |    1393/3/12

1/10 (تعداد آرا 4 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد